QR Code ย่อมากจาก Quick Response Code สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งตัวอักษร ตัวเลข และ Binary ปัจจุบันสามารถใช้งาน QR Code ได้หลากหลายรูปแบบ จากเดิมที่ต้องพิมพ์ข้อมูลก็เปลี่ยนมาเป็นการถ่ายภาพ QR Code

เครื่องมือทางการตลาดรูปแบบใหม่ด้วย QR Code

ในยุคสมัยนี้เทคโนโลยีทางด้านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมาแรงจริงๆ แถมบางรุ่นก็ราคาไม่แพงอีกด้วย ซึ่งโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทุกรุ่นนั้นสามารถที่จะใช้งาน QR Code ได้โดยการการดาวโหลด APP และ SCAN โค้ด เพียงแค่นี้ก็สามารถที่จะอ่านข้อมูลใน QR Code ได้แล้ว ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเราสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับอ่าน QR Code หรือ 2D Bar Code นี้ไว้ในโทรศัพท์มือถือได้ง่ายๆ และเมื่อพบ QR Code ในแมกกาซีน หรือป้ายโฆษณา Bill Board ก็สามารถเอามือถือไปสแกน แล้วรอซักพักโปรแกรมก็จะแสดงข้อมูลเป็นตัวอักษรขึ้นมา เข่น URL เว็บไซต์ UID ของกล้องวงจรปิดไร้สาย หรือข้อมูลอื่นๆซึ่งสะดวกและรวดเร็วมาก

เทคโนโลยีใหม่ที่มีความน่าสนใจ สะดวกสบายต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร จึงเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและมีปฏิกิริยาต่อสิ่งจูงใจนี้ในด้านใดด้านหนึ่ง โดยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนิเทศศาสตร์ หรือการตลาดได้เป็นอย่างดีและในอนาคตยังสามารถนำไปศึกษาเพิ่มเติมถึงพฤติกรรมการใช้สื่อคิวอาร์โค้ดในหลายๆด้าน QR Code คือการกระตุ้นจากสังคมรอบข้าง สิ่งจูงใจที่เป็นของรางวัล หรือกระแสในสังคม การส่งเสริมการตลาดโดยใช้ QR Code เป็นสิ่งจูงใจทำให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ ความต้องการ รวมไปถึงมีพฤติกรรมการซื้อเกิดขึ้น ภายหลังการซื้อสินค้าผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในตัวสินค้าและบริการเป็นอย่างมากที่สามารถจูงใจให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกสนุกไปกับการเล่นเกมส์ เป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

QR Code เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มเท่านั้น ซึ่งเหมาะมากกับคนเมือง มีอุปกรณ์พร้อมในการเข้าถึง มีลักษณะวิถีชีวิตเร่งรีบต้องการความง่ายและสะดวก มีความพร้อมในการใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ หากต้องการนำ QR Code มาใช้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณ ก็ต้องพิจารณากลุ่มเป้าหมายว่ามีความเข้าใจในการใช้ QR Code หรือไม่ เพื่อให้แผนการตลาดนั้นๆ เป็นประโยชน์และช่วยต่อยอดให้ธุรกิจคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นพิเศษในการใช้ QR Code เป็นสื่อทางการตลาดตัวหนึ่ง นั่นก็คือ เรื่องของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในบ้านเรา ที่ปัจจุบันความเร็วยังไม่เสถียรมากนัก และอุปกรณ์ในการสื่อสารกับเจ้าโค้ดนี้ก็คือสมาร์ทโฟนเท่านั้น ซึ่งเข้าถึงคนเฉพาะคนที่มีมือถือที่มีกล้องและติดตั้งแอพพลิเคชั่น

Comments are closed.

Post Navigation