QR Code ย่อมากจาก Quick Response Code สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งตัวอักษร ตัวเลข และ Binary ปัจจุบันสามารถใช้งาน QR Code ได้หลากหลายรูปแบบ จากเดิมที่ต้องพิมพ์ข้อมูลก็เปลี่ยนมาเป็นการถ่ายภาพ QR Code

โกดังขนาดเล็กให้เช่าทำความเข้าใจกับการจัดเก็บคลังสินค้า

การจัดเก็บคลังสินค้ายังเรียกว่าการจัดเก็บคลังสินค้าเป็นกระบวนการจัดเก็บวัสดุชนิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บวัสดุและผลิตภัณฑ์ในรูปแบบแนวนอน แนวคิดของการจัดเก็บโกดังขนาดเล็กให้เช่ากลายเป็นเรื่องธรรมดาเนื่องจากกระบวนการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บคลังสินค้าให้สูงสุด มีส่วนประกอบจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการเก็บเข้าลิ้นชักคลังสินค้าส่วนประกอบของชั้นวางคลังสินค้าคานโหลดหรือที่เรียกว่าขั้นตอนคานเป็นโครงสร้างโกดังขนาดเล็กให้เช่าที่ช่วยให้วัสดุที่จะเก็บไว้ในรูปแบบ

แนวนอน คานรับโหลดจะถูกติดตั้งเข้ากับกรอบตั้งตรงที่ช่วยให้สามารถจัดเก็บคลังสินค้าได้เป็นเฟรมเวิร์กชั้นวางคลังสินค้าที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับการออกแบบโกดังขนาดเล็กให้เช่า เฟรมตั้งตรงเป็นคอลัมน์ที่ตั้งตรงและไปให้สูงที่สุดเพื่อเพิ่มความจุของคลังสินค้า จากนั้นเจาะรูลงในคอลัมน์โกดังขนาดเล็กให้เช่าตั้งตรงเหล่านี้เป็นระยะเพื่อติดตั้งคานรับน้ำหนักเครื่องมือจัดฟันแบบทแยงมุมมีการเชื่อมหรือยึดระหว่างสองเสาตั้งตรงเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและความแข็งแรง

การเลือกชั้นวางของโกดังขนาดเล็กให้เช่าการจัดเก็บคลังสินค้า

พวกเขาจะเรียกว่าวงเล็บปีกกาแนวนอนหรือการปักเฟรมตรงพื้นระเบียงลวดใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในขณะที่การจัดเก็บวัสดุในชั้นวางคลังสินค้า พื้นระเบียงลวดมักจะเป็นลวดตาข่ายที่ติดตั้งกับโกดังขนาดเล็กให้เช่าแนวนอนเพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุที่เก็บไว้ตกจากโครงสร้างโกดังขนาดเล็กให้เช่าตาข่ายถูกนำมาใช้เมื่อเทียบกับฐานที่เป็นของแข็งเพื่อให้สิ่งสกปรกไม่สะสมที่ชั้นวาง ตาข่ายยังใช้เพื่อระบุตัวตนของวัสดุเฉพาะที่จัดเก็บในแต่ละชั้นได้อย่างง่ายดาย นี่เป็นเพราะตาข่ายคุณสามารถมองทะลุชั้นวางได้สูงและรู้ว่าวัสดุใดถูกเก็บไว้ที่ใดชุบเท้าหรือที่เรียกว่าแผ่นหน้ามักจะวางที่ฐานของโกดังขนาดเล็กให้เช่าเพื่อเพิ่มความมั่นคงของคอลัมน์ สมอเหล่านี้ติดตั้งเพื่อรองรับเสาอย่างแน่นหนากับพื้นคอนกรีตกระบวนการจัดเก็บคลังสินค้ามีหลาย

ประเภทการเลือกชั้นวางของโกดังขนาดเล็กให้เช่าการจัดเก็บคลังสินค้าแบบเลือกเป็นกระบวนการที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุดในการจัดเก็บคลังสินค้า กระบวนการนี้ช่วยให้การจัดเก็บวัสดุประเภทต่าง ๆ ในความหนาแน่นที่แตกต่างกัน เหมาะสำหรับโกดังขนาดเล็กให้เช่าที่เก็บวัสดุและผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ การจัดเก็บโกดังขนาดเล็กให้เช่าแบบเลือกมีสองประเภท กระบวนการเลือกแบบคลิปในนั้นจะมีพาเลทแขวนอยู่บนคานโหลดแนวนอนที่ได้รับการสนับสนุนจากคลิปไปยังเฟรมคลังสินค้าที่ตั้งตรง

คานแนวนอนได้รับการแก้ไขอย่างถาวรมากขึ้นและไม่สามารถปรับได้

คลิปเหล่านี้สามารถปรับได้และคุณสามารถปรับได้เพื่อเพิ่มขนาดของชั้นวางและเก็บวัสดุขนาดใหญ่ขึ้น ในอีกทางหนึ่งกระบวนการในการเลือกโกดังขนาดเล็กให้เช่าเกี่ยวข้องกับการมีคานโหลดแนวนอนที่แนบมากับเฟรมคลังสินค้าตรงโดยใช้สลักเกลียวตรงข้ามกับคลิป ซึ่งหมายความว่าคานแนวนอนได้รับการแก้ไขอย่างถาวรมากขึ้นและไม่สามารถปรับได้อย่างง่ายดายเพื่อให้สามารถใช้กับวัสดุที่มีขนาดแตกต่างกันได้ ข้อดีของวิธีสลักเกลียวคือคานโกดังขนาดเล็กให้เช่าแนวนอนสามารถรองรับ

วัสดุที่หนักกว่าคลิปหนีบ ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับคลังสินค้าที่มีการจัดเก็บวัสดุหนักที่มีบรรจุภัณฑ์ขนาดมาตรฐานการจัดเก็บคลังสินค้าแบบไดรฟ์กระบวนการจัดเก็บห้องเก็บของให้เช่านี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้รถยกโฟล์คลิฟท์สามารถขับเข้าและออกคลังสินค้าได้อย่างง่ายดาย สิ่งนี้ช่วยให้การจัดเก็บและการกำจัดของวัสดุที่จะทำโดยรถยกพื้นบ้าน

Comments are closed.

Post Navigation