QR Code ย่อมากจาก Quick Response Code สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งตัวอักษร ตัวเลข และ Binary ปัจจุบันสามารถใช้งาน QR Code ได้หลากหลายรูปแบบ จากเดิมที่ต้องพิมพ์ข้อมูลก็เปลี่ยนมาเป็นการถ่ายภาพ QR Code

เกี่ยวกับการทดสอบเหล็กแบบไม่ทำลาย

โครงสร้างของคอนกรีตควรได้รับการทดสอบเป็นระยะ ๆ หลังจากแข็งตัวแล้ว การทดสอบดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างมีการออกแบบที่ถูกต้องและสร้างขึ้นอย่างเหมาะสม วิธีการทดสอบโครงสร้างคอนกรีตที่ใช้กันอย่างแพร่หลายวิธีหนึ่งคือการทดสอบแบบไม่ทำลายหรือตามชื่อของกระบวนการที่แนะนำไม่ก่อให้เกิดอันตรายใด ๆ กับคอนกรีต คุณสามารถใช้ทดสอบเหล็กเพื่อพิจารณาการดูดซึมความแข็งความยืดหยุ่นและความแข็งแรงของวัสดุผสม วิธีนี้ยังสามารถตรวจจับช่องว่างและรอยแตกในโครงสร้างได้ วิศวกรใช้ทดสอบเหล็กทั้งในการทดสอบโครงสร้างเก่าและใหม่ ส่วนด้านล่างนี้จะให้ความรู้คุณเกี่ยวกับการทดสอบคอนกรีตแบบไม่ทำลายบางประเภทที่ใช้บ่อยที่สุด

ทดสอบเหล็กจะพูดถึงการตรวจสอบภาพ

ทดสอบเหล็กเพื่อให้การทดสอบเหล็กภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำวิศวกรจะต้องมีดวงตาที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี ขั้นตอนการทดสอบนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดมาตรฐานของงานที่ทำตรวจหาปัญหาโครงสร้างและระบุการเสื่อมสภาพ การย้อมสีรอยแตกและการแตกตัวในโครงสร้างคอนกรีตเป็นตัวอย่างของปัญหาที่สามารถตรวจพบได้โดยการตรวจสอบด้วยสายตา อุปกรณ์และเครื่องมือบางอย่างที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการทดสอบเหล็กประเภทนี้ ได้แก่ กล้องตรวจสอบเทอร์มอมิเตอร์ไม้บรรทัดเทปวัดขอบเขตและแว่นขยาย

คุณยังสามารถทดสอบเหล็กได้โดยไม่ทำให้โครงสร้างเสียหาย คุณจะต้องใช้ทรานสดิวเซอร์เพื่อสร้างการสั่นสะเทือนตามยาวบนพื้นผิวคอนกรีต วางเซลลูโลสจาระบีหรือปิโตรเลียมเจลลี่สำหรับติดทรานสดิวเซอร์เข้ากับโครงสร้างที่จะทดสอบ เมื่อติดตั้งเครื่องมืออย่างเหมาะสมแล้วคลื่นตามยาวและคลื่นทุติยภูมิจะเริ่มเคลื่อนที่ผ่านโครงสร้างเพื่อไปยังตัวแปลงสัญญาณรับ จากนั้นเวลาในการขนส่งของคลื่นจะถูกวัดโดยวงจรเวลา

ปัจจัยที่มีผลต่อความเร็วของพัลส์อัลตราโซนิก

ได้แก่ ความแข็งแรงเชิงกลและความยืดหยุ่นของโครงสร้างคอนกรีต ด้วยการทดสอบเหล็กนี้ คุณจะสามารถวัดระดับความไม่สมบูรณ์เช่นความเสียหายช่องว่างและการบดอัดต่ำ หากคุณต้องการตรวจสอบคุณภาพของคอนกรีตเราขอแนะนำให้คุณใช้เรดาร์เจาะพื้น วิธีการนี้เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องรับเครื่องส่งชุดควบคุมเครื่องบันทึกและเสาอากาศ เรดาร์เจาะพื้นเป็นขั้นตอน ทดสอบเหล็กที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณต้องการตรวจสอบพื้นสะพาน

ปัจจัยบางอย่างที่ตัดสินว่าเรดาร์จะสามารถเจาะเข้าไปได้ลึกเพียงใด ได้แก่ ความแข็งแรงการนำไฟฟ้าและความชื้นของคอนกรีต สิ่งที่วิศวกรต้องคำนึงถึงอีกประการหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่ได้คือความแม่นยำคือการเลือกเสาอากาศเรดาร์ที่เหมาะสม สำหรับการทดสอบเหล็กต้องใช้เสาอากาศเรดาร์ความละเอียดสูงเสมอ ยังมีขั้นตอนการทดสอบคอนกรีตแบบไม่ทำลายอื่น ๆ อีกมากมาย ในการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเหล่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://qualitechplc.com/service-category.php?id=ec7f1f65067126f3b2bd1037de8a18d0db2ec84b

Comments are closed.

Post Navigation