QR Code ย่อมากจาก Quick Response Code สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งตัวอักษร ตัวเลข และ Binary ปัจจุบันสามารถใช้งาน QR Code ได้หลากหลายรูปแบบ จากเดิมที่ต้องพิมพ์ข้อมูลก็เปลี่ยนมาเป็นการถ่ายภาพ QR Code

ยูนิฟอร์มเป็นสิ่งสำคัญ

ยูนิฟอร์มมีความสำคัญ มีเหตุผลมากมายในการสวมเครื่องแบบ ก่อนจะพูดถึงเหตุผลในการใส่เครื่องแบบไปทำงาน ลองทำความเข้าใจก่อนว่าเราหมายถึงอะไร หากเราให้คำจำกัดความ หมายถึงชุดของเสื้อผ้าที่บุคคลซึ่งทำงานในองค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือสถาบันใดสวมใส่ เป็นสัญลักษณ์ขององค์กรและแสดงความสม่ำเสมอในคนที่ทำงานให้กับองค์กร นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการพัฒนาหรือแสดงภาพลักษณ์ขององค์กรหรือสถาบัน

มีเหตุผลมากมายที่ผู้คนจะสวมยูนิฟอร์ม ช่วยให้บุคคลโดดเด่นในฝูงชน ผู้คนสามารถจดจำคุณได้ง่ายมากว่าเป็นสมาชิกขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง ตัวอย่างเช่น กองกำลังตำรวจ ช่วยให้ผู้คนขอความช่วยเหลือได้ทันที

เหตุผลที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งที่บริษัทต่างๆ ยืนยันในชุดเครื่องแบบทำงานก็เพราะพวกเขาต้องการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์เฉพาะ

หรือต้องการให้ผู้คนจดจำพวกเขาด้วยสีหรือสัญลักษณ์เฉพาะ นี่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในองค์กรที่พนักงานมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับลูกค้า พนักงานขององค์กรใดองค์กรหนึ่งสามารถระบุได้ง่ายเมื่อสวมเครื่องแบบเฉพาะ นอกจากนี้ยังช่วยให้ลูกค้าสามารถโต้ตอบกับพนักงานได้ง่าย ในกรณีที่ลูกค้าต้องการข้อมูลเฉพาะ เขาสามารถติดต่อพนักงานได้อย่างง่ายดาย

เหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่งที่บริษัทต่างๆ ยืนยันเรื่องยูนิฟอร์มทำงาน เพราะพวกเขารู้สึกว่าด้วยวิธีนี้ พนักงานจะสามารถประหยัดเวลาได้มากและสามารถอุทิศเวลานั้นให้กับการทำงานได้ อาจมีความสับสนมากมายในใจของพนักงานเกี่ยวกับสิ่งที่ควรสวมใส่สำหรับองค์กร สำหรับเครื่องแบบ องค์กรจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกชุดที่เหมาะสมกับพนักงาน

มีแง่มุมทางจิตวิทยาในการทำงานแจ้งเช่นกัน มันให้ความรู้สึกและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของพนักงาน พวกเขารู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท และทำให้พวกเขามีความโน้มเอียงทางจิตวิทยาซึ่งทำให้พวกเขามีความภักดีต่อองค์กรที่พวกเขาทำงานอยู่มากขึ้น  มีหลายด้านที่ต้องดูแลเมื่อคุณเลือกยูนิฟอร์ม สิ่งสำคัญที่ต้องดูแลคือควรนำเสนอได้และควรสอดคล้องกับนโยบายและภาพลักษณ์ขององค์กร เครื่องแบบควรมีความเหมาะสม หมายความว่าควรสอดคล้องกับจรรยาบรรณในการทำงานและบรรยากาศทางสังคมขององค์กร ตัวอย่างเช่น ผู้หญิงไม่ควรสวมเสื้อผ้าที่เปิดเผยมากเกินไป เนื่องจากเป็นการส่งสัญญาณที่ไม่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่ทำให้ไขว้เขวกับพนักงานชาย อีกอย่างที่ควรดูแลคือเห็นชุดยูนิฟอร์มสบายตัว

Comments are closed.

Post Navigation