QR Code ย่อมากจาก Quick Response Code สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งตัวอักษร ตัวเลข และ Binary ปัจจุบันสามารถใช้งาน QR Code ได้หลากหลายรูปแบบ จากเดิมที่ต้องพิมพ์ข้อมูลก็เปลี่ยนมาเป็นการถ่ายภาพ QR Code

แนะนำเทคโนโลยี QR Code เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

เทคโนโลยีบาร์โค้ดเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เช่น ด้านการค้า โดยนำบาร์โค้ดมาติดกับตัวสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดเก็บชื่อ รหัส และราคาของสินค้า หรือทางด้านการจัดการสต๊อกสินค้า ช่วยในการตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ทั้งนี้การนำบาร์โค้ดมาใช้อย่างแพร่หลายแะเป็นที่นิยมกันมาก ทว่า คุณสมบัติที่มีอยู่ของบาร์โค้ดแบบ 1 มิตินั้น ยังไม่รองรับความต้องการของผู้ใช้งานได้มากเท่าที่ควร เช่น การบรรจุข้อมูลได้น้อย และการใช้ฐานข้อมูลในการจัดเก็บ เป็นต้น ดังนั้นจึงทำให้มีการพัฒนาบาร์โค้ด 2 มิติขึ้นมา

บาร์โค้ด 1 มิติ (1 Dimension Barcode)
บาร์โค้ด 1 มิติมีลักษณะเป็นแถบประกอบด้วยเส้นสีดำสลับกับเส้นสีขาว ใช้แทนรหัสตัวเลขหรือตัวอักษรโดยสามารถบรรจุข้อมูลได้ประมาณ 20 ตัวอักษร การใช้งานบาร์โค้ดมักใช้ร่วมกับฐานข้อมูลคือเมื่ออ่านบาร์โค้ดและถอดรหัสแล้วจึงนำรหัสที่ได้ใช้เรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลอีกต่อหนึ่ง บาร์โค้ด 1 มิติมีหลายชนิด เช่น UPC EAN-13 หรือ ISBN ดังรูปที่ 1 เป็นต้น ซึ่งบาร์โค้ด 1 มิติเหล่านี้สามารถพบได้ตามสินค้าทั่วไปในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือห้างสรรพสินค้า

บาร์โค้ด 2 มิติ  (2 Dimension Barcode)
บาร์โค้ด 2 มิติเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาเพิ่มเติมจากบาร์โค้ด 1 มิติ โดยออกแบบให้บรรจุได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ทำให้สามารถบรรจุข้อมูลมากได้ประมาณ 4,000 ตัวอักษรหรือประมาณ 200 เท่าของบาร์โค้ด 1 มิติในพื้นที่เท่ากันหรือเล็กกว่า ข้อมูลที่บรรจุสามารถใช้ภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษได้ เช่น ภาษาญี่ปุ่น จีน หรือเกาหลี เป็นต้นและบาร์โค้ด 2 มิติสามารถถอดรหัสได้แม้ภาพบาร์โค้ดบางส่วนมีการเสียหาย อุปกรณ์ที่ใช้อ่านและถอดรหัสบาร์โค้ด 2 มิติมีตั้งแต่เครื่องอ่านแบบซีซีดีหรือเครื่องอ่านแบบเลเซอร์เหมือนกับของบาร์โค้ด 1 มิติจนถึงโทรศัพท์มือถือแบบมีกล้องถ่ายรูปในตัวซึ่งติดตั้งโปรแกรมถอดรหัสไว้ ในส่วนลักษณะของบาร์โค้ด 2 มิติมีอยู่อย่างมากมายตามชนิดของบาร์โค้ด เช่น วงกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าคล้ายกับบาร์โค้ด 2 มิติ ดังรูปที่ 2 เป็นต้น ตัวอย่างบาร์โค้ด 2 มิติ ได้แก่ PD417, MaxiCode, Data Matrix, และ QR Code

ปัจจุบันนี้ได้เริ่มมีการนำบาร์โค้ด 2 มิติมาใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากบาร์โค็ด 2 มิติ มีคุณสมบัติเด่นแตกต่างจากบาร์โค้ดแบบ 1 มิติ ในหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการบรรจุข้อมูลมาก บาร์โค้ดที่มีขนาดเล็ก สามารถประมวลผลได้หลายประเภท และความสามารถในการกู้คืนข้อมูลที่เสียหายได้ การนำเทคโนโลยีบาร์โค้ดแบบ 2 มิติไปใช้งานนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะประเภทของงาน เช่น ถ้าต้องการนำบาร์โค้ด 2 มิติไปใช้กับงานที่มีพื้นที่จำกัด หรือต้องการบาร์โค้ดมีขนาดเล็ก ควรเลือกใช้บาร์โค้ดแบบ Data Matrix หรือถ้าต้องการนำไปใช้กับลักษณะงานที่ต้องการความละเอียดมากควรเลือกใช้บาร์โค้ดแบบ PDF417 เป็นต้น

“QR code” คือหนึ่งในเทคโนโลยีที่นับวันจะยิ่งเห็นมากขึ้น

เรื่องของเทรนด์การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาสู่ชีวิตประจำวันของคนเรา นับวันยิ่งเป็นเรื่องง่ายๆ ที่สามารถทำเองได้ ยิ่งสามารถสร้างความเป็นตัวตนของตนเอง และนำไปโชว์ หรือสร้างรายได้เข้าสู่กระเป๋าแบบง่ายดาย เครื่องมือหรือเทคโนโลยีนั้นย่อมเป็นที่ต้องการของทุกๆ คน

“QR code” คือหนึ่งในเทคโนโลยีที่นับวันจะยิ่งเห็นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบนสื่ออะไรก็ตาม เนื่องจากความง่ายของการส่งข้อมูลที่รวดเร็วและสะดวกที่สุด เพียงใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายปุ๊บได้ข้อมูลปั๊บ จึงเกิดการนำไปใช้ในรูปแบบต่างๆ ในทุกๆ วงการ ทุกๆ อุตสาหกรรม และกำลังจะขยายไปสู่ผู้บริโภคทุกคนสามารถสร้าง “QR code” เป็นของตนเองได้

“เรามองว่า QR code เป็นเครื่องมือตัวใหม่ที่ทำให้คนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและเร็ว เครื่องมือนี้จะทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงทุกเรื่อง”

เทคโนโลยี QR code ถือเป็นนิวมีเดีย เทรนด์ใหม่ที่ทรงประสิทธิภาพและมีบทบาทสำคัญอย่างมากในปัจจุบันและอนาคต ด้วยจุดเด่นของเทคโนโลยีคือ ความง่ายในการ access เพื่อเชื่อมต่อไปสู่คอนเทนต์ต่างๆ

QR code จะมีส่วนช่วยในการผลักดันให้เกิดนิวมีเดีย หรือช่องทางใหม่ๆ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจ สามารถนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้เกิดการใช้งานเชื่อมต่อดาต้ามากขึ้น

“การนำ QR code ไปใช้ขึ้นอยู่กับไอเดียของแต่ละคนที่จะคิดนำไปใช้ อย่างเอสเอ็มอีอาจนำ QR code ไปเปิดเวอร์ชวลชอปได้ ใช้เป็นช่องทางเชื่อมสู่ร้านบนโลกออนไลน์ที่ทำให้ทุกคนเข้าถึงร้านค้าได้อย่างง่ายดายกว่าในอดีตที่ผ่านมา”

สำหรับตัวอย่างรูปแบบการใช้งาน QR code ที่แต่ละคนสามารถสร้างได้ด้วยตนเองนั้น หากสร้าง QR code ออกมาเป็นข้อความ เมื่อใช้มือถือสแกน ก็จะขึ้นมาเป็นข้อความที่เจ้าของ QR code ต้องการจะบอก

ในอนาคตน่าจะเห็นการประยุกต์นำ QR code ไปใช้ในรูปแบบอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น ที่สำคัญวันนี้ QR code กลายเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญของหลายบริษัทไปแล้ว

อัปเทรนด์การตลาดล่าสุดกับการนำ “QR code” เข้ามาสร้างกลยุทธ์การทำตลาดแบบไม่เหมือนใคร พลิกเกมการแข่งขันที่สามารถเชื่อมโยงทุกแคมเปญการตลาดเข้าไว้ด้วยกันเพียงจุดประเด็นแคมเปญ “QR code” ที่โดนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายก็สามารถนำความสำเร็จสู่แบรนด์ได้

และวิธีการทำตลาดที่ไม่เหมือนใครของเดลล์จะยิ่งเข้มข้นมากขึ้นในช่วงปลายปีนี้เพื่อเจาะตลาดคอนซูเมอร์แบบครบวงจร ด้วยการสร้าง QR code แคมเปญที่จะเป็นจุดรวมทุกแคมเปญของเดลล์เข้าไว้ด้วยกัน และเป็นจุดที่นำกลุ่มเป้าหมายของเดลล์ไปสู่จุดต่างๆ

เทคนิคการใช้งาน QR Codeกับธุรกิจ

หลายๆ คนคงจะเข้าใจว่า QR Code เมื่อสแกนออกมาแล้วจะได้เพียงเว็บไซต์ เบอร์โทรศัพท์ หรือ pin BBM แต่จริงๆ แล้ว QR Code สามารถบรรจุข้อมูลได้หลายรูปแบบมาก ซึ่งหลักที่เราจะเห็นกันบ่อยๆ ก็จะเป็น ข้อความ เว็บไซต์ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล หรือส่งเอสเอ็มเอส วันนี้ผมจะมาแนะนำรูปแบบที่แตกต่างออกไปแล้วซึ่งน่าสนใจอยู่พอสมควร

1. กำหนดการกิจกรรม (Calendar Event) – เมื่อลูกค้าเราสแกน QR Code แล้ว กำหนดการของอีเวนท์หรืองานต่างๆ ที่คุณใส่ไว้ก็จะได้รับการบันทึกลงในมือถือของลูกค้า และคอยเตือนเมื่อถึงเวลาทันที

2. ข้อมูลการติดต่อ (Contact Information) – ข้อมูลการติดต่อ จะประกอบด้วยชื่อ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ อีเมล หรือข้อมูลประกอบเล็กๆ น้อยๆ เมื่อลูกค้าของเราสแกน QR Code เขาจะสามารถบันทึกข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ลงไปใน Contact ของเครื่องได้ทันที สะดวกกว่าการให้เบอร์โทรศัพท์เพียงอย่างเดียวมากเลย

3. Geolocation – กระแส Location Base Service มาแรงขนาดนี้ QR Code ของเราก็มีเหมือนกัน จริงๆ แล้วคุณสามารถที่จะนำเอาตำแหน่งจีพีเอสของคุณไปสร้างเป็น QRcode ได้ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าของคุณหาร้านหรือบริษัทของคุณได้ง่ายขึ้น

4. Wifi network – QRcode ที่บรรจุข้อมูล wifi accesspoint เอาไว้ จะทำให้คนที่มาสแกนสามารถ เชื่อมต่อกับไวไฟโดยไม่ต้องมาสแกนหา หรือต้องมาลำบากใส่ password ยืดยาวที่คุณตั้งเอาไว้ qrcode แบบนี้สามารถนำมาประยุกต์กับงานอีเวนท์ต่างๆ ได้มากมาย

นอกจากการเลือกสถานที่ที่จะนำไปแปะแล้ว การเลือกข้อมูลที่จะให้ลูกค้าก็สำคัญเช่นกัน เพราะฉะนั้นอย่าลืมคิดดีๆ ก่อนว่าจะเอาอะไรไปให้ลูกค้าสแกน

5.เว็บไซต์ปลายทางของ QRcode ข้อมูลที่คนไทยนำมาใช้ทำ QR Code มากที่สุดนั่นคือ website ซึ่งค่อนข้างมั่นใจว่าเกินครึ่งใช้ผิดวิธี อันนี้สำคัญมากนะ ทำไมเหรอ QRcode ออกแบบมาสำหรับให้ใช้งานกับมือถือ หรืออุปกรณ์ที่สามารถยกขึ้นมาสแกนได้เป็นหลัก แต่เว็บไซต์เกินครึ่งที่ถูกนำมาสร้างเป็น QRcode กลับเป็นเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อการดูในคอมพิวเตอร์ การนำเว็บไซต์ที่ดูในคอมพิวเตอร์มาสร้างเป็น QR Code มีข้อเสียอยู่มากมาย ขนาดเว็บไซต์ที่ใหญ่กว่าจอมือถือ – จะดูครั้งนึงต้องคอยซูมๆๆ มันคงไม่ค่อยจะดีเท่าไร รูปภาพ หรือ text ฟุ่มเฟือย – อย่าลืมนะครับว่าการเข้าอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือส่วนใหญ่ เกิดจากเอดจ์ที่แสนจะรวดเร็ว (ประชด) เพราะฉะนั้นแล้วใช้รูปภาพหรือข้อมูลที่ไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปก็ทำให้ลูกค้าสามารถสแกน และเข้าถึงได้เร็วขึ้น

QR code เป็นประโยชน์และช่วยต่อยอดให้ธุรกิจคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

QR code มีมานานแล้วในประเทศญี่ปุ่นและก็ได้รับความนิยมมาก ใช้กันเป็นเรื่องปกติ สินค้าแทบทุกตัวจะติด QR code เข้าไว้ แทนที่จะต้องมานั่งจดชื่อผลิตภัณฑ์ ก็แค่สแกน QR code แทน สะดวกสบาย แถมยังใช้ลิงก์เชื่อมไปยังเว็บไซต์หรือร้านค้าออนไลน์ได้เลยด้วย นอกจากนี้ Billboard ใจกลางเมืองบางอันยังเล่นกับโค้ดโดยนำเอา QR code ไปติดไว้แทนรูปภาพหรือตัวอักษร ใครอยากรู้ว่าเป็นอะไรก็ต้องเอาโทรศัพท์มือถือไปสแกน QR code นั้น แล้วมือถือก็จะอ่านโค้ดและแสดงผลให้รู้ว่ามันคือโฆษณาอะไร ถือเป็นการทำการตลาดที่เก๋ไปอีกแบบ

ในยุคปัจจุบันทุกคนคงรู้จักกับ QR Code ดีแล้ว เพราะสามารถพบเห็นได้ตามเว็บไซต์ นิตยสาร นามบัตร หรือแม้แต่บนผลิตภัณฑ์ทั่วไป เพราะสามารถเก็บข้อมูลต่างๆ ของแบรนด์ไว้ได้มากมาย ขณะเดียวกันแบรนด์หนึ่งๆ ก็จะใช้ QR Code ในการประชาสัมพันธ์ หรือมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า เพียงสแกนผ่านสมาร์ทโฟน แต่นั่นก็อาจทำให้ยังเกิดข้อสงสัยกับผู้ประกอบการหลายคนว่าจริงๆ แล้ว QR Code เวิร์ค หรือเปล่า

ข้อมูลที่อยู่ใน QR Code (Quick Respond Code) นอกจากจะเก็บข้อมูล URL ของเว็บไซต์ ยังสามารถเก็บข้อความ เบอร์โทรศัพท์ รูปภาพ และข้อมูลตัวอักษรอื่นๆ ได้มากมาย แต่ที่เด่นชัดและจัดเก็บข้อมูลได้ครบทุกประเภทก็คือการสแกนเพื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์โดยไม่ต้องไปนั่งจำ URL ของเว็บไซต์ที่ยาวเกินไป ไม่สะดวกกับผู้บริโภค การใช้ QR Code เพื่อสแกนเข้าสู่หน้าเว็บไซต์จึงเป็นเรื่องสะดวกกว่า และถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือการตลาดชนิดหนึ่ง เช่น
– ส่งเสริมการขาย – การนำ QR Code มาตั้งไว้หน้าร้านค้า เพื่อสแกนแล้วรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม
– ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ – เพราะ QR Code เป็นแหล่งเก็บข้อมูลดังนั้นจะช่วยให้ข้อมูลกับลูกค้าเพิ่มเติมได้มากขึ้น ทำให้เข้าถึง ใช้กับ Social Networks ง่ายขึ้น
– ฐานข้อมูลลูกค้า – นำ QR Code มาใช้เป็นทางเข้าดูข้อมูลผลิตภัฒณ์ เพื่อตรวจสอบความสนใจของลูกค้า ว่าเลือกสแกนดูข้อมูลของสินค้าประเภทใด

แม้คุณสมบัติของ QR จะนำความสะดวกมาให้ผู้ประกอบการ แต่ก็อาจมีข้อสงสัยในแง่ความไม่แน่ใจว่าแท้จริงแล้ว QR Code นั้นจะช่วยทำการตลาดได้จริงหรือ และมีผลกับการนำไปใช้ทำอะไรในโลกธุรกิจได้บ้าง

QR Code จึงเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มเท่านั้น ซึ่งเหมาะมากกับคนเมือง มีอุปกรณ์พร้อมในการเข้าถึง มีลักษณะวิถีชีวิตเร่งรีบต้องการความง่ายและสะดวก มีความพร้อมในการใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ หากต้องการนำ QR Code มาใช้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณ ก็ต้องพิจารณากลุ่มเป้าหมายว่ามีความเข้าใจในการใช้ QR Code หรือไม่ เพื่อให้แผนการตลาดนั้นๆ เป็นประโยชน์และช่วยต่อยอดให้ธุรกิจคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของ QR Code วิธีใช้งานและการสร้าง QR Code บนเว็บไซต์

เมื่อเอ่ยถึงชื่อ  QR Code  บางท่านอาจจะยังงงอยู่ก็เป็นได้ แต่ถ้าพูดถึง Bar Codeหรือรหัสแท่งแล้วก็จะรู้จักกันดี เพราะใช้กันแพร่หลายกันมานานแล้ว  Bar Code  มักจะปรากฏให้พบเห็นอยู่ตามสินค้าอุปโภคบริโภค  และสิ่งพิมพ์ ทั่วไปส่วน QR Code  หรือบาร์โค้ดสองมิติชนิดหนึ่ง เป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบันนี้  รหัสคิวอาร์นี้ สร้างสรรค์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2537 โดย เดนโซ-เวฟ บริษัทลูกของโตโยต้าโดยนับเป็นรหัสแท่งสองมิติประเภทหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมกันมากในประเทศญี่ปุ่นรหัสคิวอาร์ โค้ด ( QR Code)  ที่ประกอบด้วยมอดูลสีดำเรียงตัวกัน มีสัณฐานสี่เหลี่ยม มีพื้นหลังสีขาว ที่สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องสแกนคิวอาร์ ในโทรศัพท์มือถือที่มีกล้อง และสมาร์ตโฟน เพื่อถอดข้อมูลในรูปข้อความ หรือโปรแกรมชี้แหล่งทรัพยากรสากล และอื่นๆ

ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดที่สุดของ QR Code ก็คือการเก็บ URL ของเว็บไซต์ เพราะ URL โดยปกติแล้วจะเป็นอะไรที่จดจำได้ยากเพราะยาวและบางอันจะซับซ้อนมาก ขนาดจดยังทำไม่ได้ แต่ด้วย QR Code เราเพียงแค่ยกมือถือมาสแกน QR Code ที่เราพบเห็นตามผลิตภัณต์ต่างๆ, นามบัตร, นิตยสาร ฯลฯ แล้วมือถือจะลิ้งค์เข้าเว็บเพจที่ QR Code นั้นๆ บันทึกข้อมูลอยู่โดยอัติโนมัติ และด้วยการมาของระบบ 3G ที่ค่ายมือถือต่างๆ ในบ้านเราเช่น True Move และ AIS เริ่มนำเข้ามาให้บริการแล้ว จะทำให้เราสามารถเข้าอินเตอร์เน็ตบนมือถือได้อย่างรวดเร็วและทุกๆ ที่ที่ต้องการนอกจากนี้ QR Code ยังเริ่มนิยมอยู่บนนามบัตรแล้วด้วย โดยจะใช้ QR Code บันทึก URL ของข้อมูลส่วนต่างๆ บนเว็บไซต์ เช่น อีเมล์, Hi5, MSN หรือจะเก็บข้อมูลส่วนในรูปแบบตัวอักษร เช่น ชือ ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทร ฯลฯ ซึ่งอาจทำให้ในอนาคตเราอาจไม่จำเป็นต้องแลกนามบัตรกันอีกต่อไป เพียงแค่เอามือถือมาสแกนที่นามบัตร ข้อมูลบนนามบัตรทุกๆ อย่างก็จะถูกจัดเก็บเข้ามือถือทันทีวิธีอ่าน QR Code ที่ง่ายและสะดวก ก็คือ สามารถใช้โทรศัพท์มือถือที่มีกล้องถ่ายรูปอ่านโดยดาวน์โหลดโปรแกรม QR Code Reader มาติดตั้งบนมือถือทุกรุ่นที่รองรับได้โทรศัพท์ที่สนับสนุนระบบการอ่าน QR Code ส่วนใหญ่จะต้องมีกล้องถ่ายรูปด้วย แต่ทั้งนี้ก็ใช่ว่าจะใช้กันได้กับทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เพราะโทรศัพท์บางเครื่อง ระบบปฏิบัติการอาจไม่รองรับกับโปรแกรม

 

เทคโนโลยี QR Code เพื่อเพิ่มประโยชน์ในเชิงธุรกิจ

qr_code99

จะเห็นได้ว่าเราสามารถนำเทคโนโลยีที่มีมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประโยชน์ในเชิงธุรกิจและในด้านการใช้ชีวิต QR CODE ไม่ได้ถูกนำมาใช้แค่ในอุตสาหกรรมแต่ยังสามารถนำมาใช้ในด้านการตลาด และการท่องเที่ยวได้อีกด้วย ทั้งยังช่วยให้ธุรกิจลดต้นทุนได้ในหลายๆทาง ในการนำ QR Code มาประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลการท่องเที่ยวรวมถึงเป็นแผนที่บอกทางถือว่าทำออกมาได้ดี สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้ ที่ปัจจุบันการให้ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็คโทนิคที่ผ่านทาง Smart Phone หรือ Tablet จะสามารถกระตุ้นให้เกิดบความสนใจและการตอบรับสื่อนั้นเป็นอย่างดี ทั้งนี้อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของความไม่ชัดเจนของ QR Code เพราะ QR Code นี้ได้ถูกติดตั้งที่พื้นทำให้มีฝุ่นจับหรือสกปรกได้ง่าย จะส่งผลทำให้เวลาสแกน QR Code อาจจะไม่สามารถสแกนได้หรือข้อมูลผิดพลาด ซึ่งควรจะต้องมีการทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการติดตั้ง QR Code บ่อยๆ รวมถึงเวลาที่มีการอัพเดทข้อมูลก็จะทำได้ยากเพราะจะต้องมาลื้อกระเบื้องเก่าออกและติดตั้งกระเบื้องใหม่เข้าไปแทน เพราะการทำ QR Code แต่ละครั้งรูปภาพจะแตกต่างกันออกไปถ้าจะมีการอัพเดทก็ต้องทำ QR Code ขึ้นมาใหม่ไม่สามารถใช้ QR Code เดิมได้

จากการที่ QR Code ได้ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา และผลการศึกษาจากการนำ QR Codes มาใช้พบว่าสัดส่วนการใช้งาน QR Code ได้ลดลงหรือไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร สาเหตุที่ทำให้การใช้ QR Codes ลดลงเนื่องมากจากการจัดวางในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมอาจจะมีการวางในตำแหน่งที่สูงเกินไปหรือจุดที่มองไม่เด่นหรือชัดเจนมั่ง ฯลฯ รวมถึงวัสดุหรือพื้นผิวที่ได้มีการติดตั้ง QR Code ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการสแกน QR Code เท่าไหรนัก เพราะข้อจำกัดของการสแกน QR Code นั้นคือพื้นผิวจะต้องเรียบถ้ามีการบิดของพื้นผิวหรือโค้งงอก็จะไม่สามารถสแกน QR Code นั้นๆได้

ดังนั้นถ้าเราจะนำ QR Code มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงจำเป็นจะต้องศึกษาถึงปัญหาและความเป็นไปได้ว่า QR Code มีข้อดีข้อเสียอย่างไรยกตัวอย่าง Tesco Homeplus ที่ประเทศเกาหลีได้นำ QR Code มาใช้ได้ตรงจุดและเข้าถึงลูกค้าทำให้ลูกค้าสนใจและสามารถเพิ่มยอดขายได้หลายเท่าตัว นี้ถือเป็นตัวอย่างการนำ QR Code มาใช้จนประสบความสำเร็จ

แนะนำการใช้งานของ QR Code เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ

10

QR Code คือ matrix code หรือ two-dimensional bar code (2D-Barcode) ถูกพัฒนาขึ้นในปี 1994 โดยบริษัท Denso-Waveประเทศญี่ปุ่น ภายใต้แนวคิดหลัก “Code read easily for the reader” โดย QR ย่อมาจาก “Quick Response” จากการที่ผู้พัฒนาต้องการให้ code นี้สามารถถอดรหัสออกมาเป็นเนื้อหาให้อย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันถูกนำมาประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงอีกหลายๆ ประเทศ โดยรูปแบบที่ถูกนำมาใช้มากที่สุด คือ การใช้แทน URL หรือที่อยู่บนเว็บไซต์ เพื่อช่วยให้คนเข้าถึงเว็บไซต์ได้สะดวกขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องจำ URL หรือพิมพ์ URL ยาวๆ อีกต่อไป ประโยชน์ของ QR Code ด้วยการที่ข้อมูล QR Code เก็บไว้เป็นข้อมูลตัวอักษรเราจึงสามารถนำ QR Code มาประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย เช่น สามารถเก็บข้อมูล URL ของเว็บไซต์ ข้อความ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลที่เป็นตัวอักษรได้อีกมากมาย ความ “ง่าย” เพราะทุกวันนี้คนส่วนใหญ่จะมีมือถือกันทุกคน และมือถือก็มีกล้องเกือบทุกรุ่น เพียงสแกน QR Code นั้นๆ ข้อมูลก็จะถูกแสดงโดยอัตโนมัติ สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตบนมือถือได้อย่างรวดเร็วและทุกที่ที่ต้องการ สแกนที่นามบัตร โดยใช้ QR Code บันทึก URL ของข้อมูลส่วนต่างๆ บนเว็บไซต์ เช่น e-mail Hi5 MSN หรือเก็บข้อมูลส่วนในรูปแบบตัวอักษร เช่น ช่ือ ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทร ฯลฯ เข้ามือถือ ทำให้ในอนาคตไม่จำเป็นต้องแลกนามบัตรกันอีกต่อไป เป็นการเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงข้อมูลขององค์กร ทำให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในทางธุรกิจ เป็นการเพิ่มช่องทางในการโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการต่างๆ ขององค์กร

QR Code ก็คือรหัสชนิดหนึ่ง หรือที่กันว่า Quick Response หรือที่นิยมเรียกก็คือ QR Code ซึ่ง QR Code นี้เทคโนโลยีนี้ถูกคิดค้นขึ้นในปี 1994 โดยบริษัท Denso-Wave ประเทศญี่ปุ่น และได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ชื่อ QR Code ไปแล้วทั้งในญี่ปุ่น และทั่วโลก เพื่อเลี่ยงปัญหาลิขสิทธิ์ ในปัจจุบัน QR Code ก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนญี่ปุ่นไปแล้ว QR code ก็เหมือน bar code จะอ่าน Bar Code ก็ต้องใช้เครื่องยิง หรือสแกน Bar Code แต่สิ่งที่ QR Code สามารถทำให้มากว่า บาร์โค้ดนั้นก็คือ การอ่าน ผ่านกล้องมือถือที่มีความละเอียดสูง ซึ่งมือถือรุ่นใหม่ๆสามารถอ่าน QR Code ได้หมดแล้ว แต่ถ้ามือถือรุ่นไหนยังไม่รองรับสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม QR Code Reader

มาทำความรู้จักกับ QR Code โค้ดที่มีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

QR Code เป็นบาร์โค้ดสองมิติชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยมอดูลสีดำเรียงตัวกัน มีสัณฐานสี่เหลี่ยม มีพื้นหลังสีขาว ที่สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องสแกนคิวอาร์ในโทรศัพท์มือถือที่มีกล้อง และสมาร์ตโฟนเพื่อถอดข้อมูลในรูปข้อความหรือโปรแกรมชี้แหล่งทรัพยากรสากล และอื่นๆ โดยรหัสคิวอาร์นี้สร้างสรรค์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2537 โดย เดนโซ-เวฟ บริษัทลูกของโตโยต้า โดยนับเป็นรหัสแท่งสองมิติประเภทหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมในประเทศญี่ปุ่น ด้วยการที่ข้อมูล QR Code เก็บไว้เป็นข้อมูลตัวอักษรเราจึงสามารถนำ QR Code มาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น เก็บข้อมูล URL ของเว็บไซต์, ข้อความ, เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลที่เป็นตัวอักษรได้อีกมากมาย

QR code ถือเป็นเทคโนโลยีใหม่

คนส่วนใหญ่อาจยังไม่รู้ว่า QR code คืออะไรและใช้งานยังไง และโทรศัพท์มือถอืของพวกเขาอาจไม่สามารถสแกน QR code ได้ เพราะฉะนั้นตอนแรกในการทำการตลาดโดยใช้ QR code ต้องเลือกทำในวงแคบก่อน เช่น ในกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและ Social Media อย่าง Facebook หรือ Twitter และอย่าลืมสอนวิธีใช้ รวมถึงทำคำอธิบายเพื่อประกอบการใช้งาน เช่น application ที่ต้องไปโหลดเพื่อใช้สแกน QR code ด้วย ไม่ว่าจะเป็นสื่อโฆษณาแบบไหนก็สามารถนำ QR code ไปแปะไว้ได้ ทั้งแผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ ไปจนถึง Billboard ยักษ์ แค่เพิ่มแคมเปญใหม่ๆ เช่น ให้นำสแกน QR code เพื่อลิงก์ไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีการแจกของรางวัล ลิงก์ไปยังวิดีโอคลิปโฆษณาตัวใหม่ใน Youtube หรืออาจจะนำไปผูกกับ Facebook หรือ Twitter ก็ยังได้

QR Code มีหลักการทำงานคล้ายๆกับ Barcode ที่อยู่บนกล่องหรือผลิตภัณฑ์ทั่วไป แต่การอ่าน Barcode จะต้องใช้เครื่องสแกนยิงเลเซอร์ จากนั้นเครื่องสแกนก็จะแปลง Barcode เป็นข้อมูลสินค้าชิ้นนั้นๆ แต่การอ่าน QR Code นั้นสะดวกกว่า เพียงใช้โทรศัพท์มือถือที่มีกล้องและโปรแกรม QR Code Reader ถ่ายภาพ QR Code โปรแกรมจะประมวลผล QR Code เป็นข้อมูลต้นฉบับ เช่น ชื่อเว็บไซต์ เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อความ เป็นต้น แสดงผลบนโทรศัพท์มือถือได้โดยตรง

การใช้งาน QR Code ประกอบด้วย 2 ส่วน

1.สร้าง QR Code ด้วยโปรแกรมการสร้าง หรือสร้างจากเว็บไซต์ที่ให้บริการสร้าง QR Code ออนไลน์ ซึ่่งมีแบบทั้งฟรี และเสียเงินให้เลือก สำหรับวิธีการสร้างก็ง่ายมาก แค่พิมพ์ลิงค์เว็บไซต์หรือข้อความที่ต้องการสร้างก็ทำได้ทันที

2.โปรแกรมอ่าน QR Code สามารถใช้ SmartPhone และลงแอพฯ ประเภท QR Code Reader เพื่ออ่าน QR Code รองรับทั้ง iOS / Android / Windows Phone